o nasTEGO SIĘ NIE SŁUCHA - TO TRZEBA ZOBACZYĆ!

Lans Makabr to zespół nie tylko muzyczny. To kompilacja autorskiej muzy elektronicznej z kwartetem smyczkowym, wizualizacji i... pełnym kiczu, cekin, lateksu (czytaj LANSU) performansie. Znajdziecie tu ordynarny bit i przesłodzone smyki, chilloutowe numery do łóżka i szybkie kawałki na cztery, w sam raz do skakania. Czyli po prostu COSMO DISCO!
Zespół został stworzony przez absolwentów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie - dwie skrzypaczki, altowiolistkę i wiolonczelistkę, czyli kwartet smyczkowy oraz DJ-a/kompozytora. Główną ideą było połączenie muzyki elektronicznej z klasycznym brzmieniem kwartetu. Powstał w ten sposób unikalny i specyficzny rodzaj muzyki. Wybiega on poza granice standardowych gatunków, dlatego zespół nadał mu własną nazwę - cosmo disco. W skrócie o nucie, trucie w bucie, na drucie w hucie chucie, generalnie podkucie to... kompilacja tradycji i nowoczesności. Utwory łączą w sobie różne gatunki oraz style, z humorem i dystansem traktując zarówno klasykę, jak i muzykę popularną. Uzyskany w ten sposób efekt kiczu jest świadomym zabiegiem artystycznym - próbą dotarcia do słuchaczy wymagających, ale otwartych na nowe nurty muzyczne.
W skład zespołu wchodzą: Helen - skrzypce/rebab, Alexis - skrzypce/głos, Rachel - altówka, Caroline - wiolonczela, George - elektronika/wokale/produkcja, VJ JJ Jeff - wizualizacje.


The band was created by graduates of the University of Music F. Chopin in Warsaw - two violinist, violist and cellist - a string quartet and a DJ / electronics / composer / clarinetist. The main idea was to combine electronic music with the classic quartet sound. Formed in this way, an unique and specific type of music. It goes beyond the standard geners, so the band gave him his own name - cosmodisco. In general it’s a compilation of tradition and modernity. Songs combine various genres and styles, with humor and detachment treating both classical and popular music. The resulting effect is a deliberate procedure of kitsch art - an attempt to reach out to listeners demanding, but open to new musical trends.
The band consists of: Helen - violin/rebab, Alexis -violin/voice, 

Rachel - viola, Caroline - cello, George - electronics/vocals/production, Vj JJ Jeff – visuals.Helen - violin

niewierna i niepoprawna. zajmuje się zbieraniem kremu z podłogi i nawlekaniem kłębków dymu na płuca. / unfaithful and incorrect. collects the cream off the floor and threads clusters of smoke on the lungs.

Alexis - II violin

łączy w sobie cechy kobiety, dziecka i zwierzęcia...a czasem nawet warzywa. Umiejętnie nimi żongluje, by zamydlić ziemianom oczy, bo tak na prawdę pochodzi z planety Orion. / she's a combination of woman's, child's and animal's.. and sometimes even vegetable's attitudes. Skillfully juggles to pull the wool over the human eyes, because she really comes from planet Orion.

Rachell - viola

zbiera na bunkier / saves on bunkerCaroline - cello

lubi lateks / likes latex ;)
George - ableton/controllers/synths/voc

lubi kręcić, wciskać, mieszać, miażdżyć, krzyczeć, wpinać, drylować i psuć / he loves to twist, squeeze, stir, crush, scream, stick, drill and rot ;)VJ JJ Jeff - visuals